Zgłoszenie Mentora - OWES.
 
Imię i nazwisko: *

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte *

     
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym *

     
 
Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe *

     
 
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą minimum 5 lat i zatrudniam pracowników (minimum 5 osób). *

     
 
Oświadczam, że mam doświadczenie na stanowisku menadżerskim, gdzie prowadziłem zespół minimum 5-osobowy *

     
 
Oferuję stawkę godzinową za prowadzenie usług mentorskich: *

*Uwaga stawka godzinowa nie możemy być wyższa niż w taryfikatorze (Załącznik nr 4)
 
Oświadczam, że mam możliwość zorganizowania 20 godzinnego programu stażowego u siebie w firmie lub we wskazanej zaprzyjaźnionej firmie *

     
 
Prosimy o wpisanie aktywnego, używanego adresu kontaktowego i numeru telefonu:

 
Dziękujemy za złożenie oferty. O wyniku powiadomimy Cię mailowo . Proszę, wskaż preferowany termin spotkania II Etapu rekrutacji.


Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform